Stílus, módszer

 

Stílus, módszer

 

Stílusunk, módszerünk \ kezdőoldal

A Magna Nyelviskola stílusáról részletesebben

A Magna Nyelviskola egyéni tanítási stílussal rendelkezik. A rugalmasság jellemzi leginkább a stílusunkat, hiszen mindig diákra/csoportra szabottan alkalmazzuk a legmegfelelőbb módszereket. Az elérendő cél minden esetben az aktív és hatékony kommunikáció. A kommunikatív módszer használata mellett nyelviskolánkat négy tulajdonsággal lehet jellemezni: karizmatikus tanárok, nyelvtanközpontú oktatás, tudást aktivizáló gyakorlatok és az elsajátított nyelvi ismeretek folyamatos elmélyítő ismétlése.

Mit értünk a karizmatikus tanár kifejezés alatt?

Tanáraink nem csupán szakmai szempontból kell, hogy megállják helyüket, hanem képesnek kell lenniük arra, hogy a tanórákat élvezetessé, érdekessé, szórakoztatóvá varázsolják, anélkül, hogy szem elől tévesztenék a legfontosabb célt, a tanulók nyelvi tudásának aktivizálását. Tanáraink a legkülönfélébb módszerekkel élve elérik, hogy a tanulók aktívan vegyenek részt az órákon, és arra törekszenek, hogy a lehető legtöbb lehetőséget teremtsenek arra, hogy a tanulók használják is az órákon elsajátított, vagy az előzőleg már megszerzett passzív tudást.

A továbbiakban felsoroljuk azokat az alap módszertani követelményeket, amelyek minden oktatónkkal szemben elvárások.

  1. aktív szereplői óráiknak,
  2. minden alkalmat megragadnak arra, hogy humoros/könnyed módon, esetleg diákjaik reakcióit/megjegyzéseit beépítve, rögtönzéseik segítségével érjék el a figyelem folyamatos ébren tartását, anélkül, hogy számottevően eltérnének az előzetes óratervtől,
  3. óráik irányítását szinte észrevétlenül tartják kézben; a diákokat aktív részvételre serkentik,
  4. teljes személyiségüket beleadják munkájukba,
  5. nem engedik, hogy személyes problémáik hatással legyenek munkájukra.

Mit jelent a nyelvtanközpontúság?

A nyelvtanulási folyamat másik roppant fontos része a nyelvtan megértése. Az egyes nyelvtani elemeknek még a szintentartás, beszédkészség fejlesztése során is kulcsfontosságú szerepe lehet, hiszen a nyelvtan különböző funkcióinak megértése nélkül nem használható a nyelv aktívan. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az aktivizálást, gyakorlást mindenképpen előzze meg egy alapos ellenőrzés, feltérképezés, mely arra irányul, hogy az éppen gyakorolni kívánt nyelvi elemek használatához szükséges nyevltani egységeket a tanulók nem csak formailag képesek-e produkálni, hanem értik is, hogy mit miért és hogyan használjanak. Ha ezen a területen hiányosságok mutatkoznak, természetesen ezeket előszőr tisztázni kell, és csak azután kezdődhet az aktivizálás.

Mit jelent az aktivizálás?

Az aktivizálás segítségével elérjük, hogy a diák használja is az újonnan tanult szóanyagot és nyelvtant. Az aktivizálás általában kisebb területekre koncentrálva halad a komplex nyelvhasználat felé. Ez azt jelenti, hogy előszőr általában szókincsre, kifejezésekre vagy nyelvi funkciókra korlátozódik, majd amikor ezek már automatizálódtak, életszerű helyzetek segítségével biztosítunk lehetőséget a tanulók számára, hogy az adott témában kipróbálhassák nyelvtudásukat.

Az aktivizálás során a tanár gondoskodik a felhasznált anyagok típusának megfelelő arányáról, figyelembe a hosszú évek tapasztalatai alapján bebizonyosodott tényt, miszerint a tanulók többsége:

az olvasott anyag10 % - át,
a hallott anyag20 % - át,
a vizuális anyag30 % - át,
a hallott és látott anyag50 % - át,
a hallott, látott és kimondott anyag70 % - át,
és a hallott, látott, kimondott és eljátszott anyag90 % - át
sajátítják el.

Hogyan ismétlünk?

Minden tanóra fontos része még az ismétlés is, ami biztosítja, hogy a tanulás folyamata ne lineárisan, hanem spirálisan haladjon, mindig picit visszatekintve az előzőekben tanultakra. Rengeteg kiegészítő anyagot, külön feladatokat, szituációs, képzettársításos, vagy teljesen egyszerű szókincsfejlesztő játékokat használunk, hogy állandóan újra és újra felelevenítsük a már elsajátított szavakat, szófordulatokat, nyelvtani szerkezeteket.

Az aktivizálás és az ismétlés azért is elengedhetetlenül fontos, mert tapasztalataink szerint a diákoknak nagyon kevés idejük van az otthoni felkészülésre, sőt, az is előfordul, hogy egyáltalán nem tudnak a nyelvórákon kívül időt fordítani a tanulásra. Ilyen esetekben természetesen a tanár dolga, hogy a megfelelő mennyiségű gyakorlást az órákon biztosítsa, hogy az átadott tudás ne csak halvány emlék maradjon, hanem használható tudássá váljon.

A csoport fejlődésének követése, értékelése

Minden cégnél, ahol szolgáltatást nyújtunk, havi rendszerességgel értesítjük a cég kapcsolattartó személyét a csoportok és az egyéni tanulók óralátogatásáról. Havonta összegyűjtjük a jelenléti íveket (tanárok és diákok által aláírva), illetve haladási naplókat. A vezetőtanár átbeszéli a tanárokkal az esetlegesen felmerülő problémákat, hogy segítse azok megoldásában vagy elkerülésében a tanárokat. Minden modul/képzés lezárásaként zárótesztet írnak a résztvevők, melynek értékelését szintén továbbítjuk a kapcsolattartó felé. A képzés végén, amennyiben a résztvevő a képzés minimum 60%-án részt vett, illetve a záróteszten minimum 60%-os eredményt ért el, tanúsítvánnyal igazoljuk a képzés elvégzését.


Mi az Ön kérdése, kérése, üzenete?

* Név
* Név
* Telefonszám
* Telefonszám  körzet/szolgáltató hívószám
* E-mail
* E-mail  pl. név@szolgáltató.hu
* Tárgy
Kérdés, kérés, megjegyzés
Kérdés, kérés, megjegyzés
Ellenőrző kód
Verify  Újabb kódot kérek! 
   
Stílusunk, módszerünk